Kontakty
Světová literatura
Inzerce
Vážení autoři!
Na tyto stránky můžete zaslat jakoukoli vaši literární práci většího rozsahu: román, novelu, sbírku povídek,ve formátu PDF (Word). Na konec textu uveďte i číslo svého konta.Tyto stránky se snaží vycházet vstříc všem autorům, kteří nemají smlouvu s nakladatelstvím. Jejich práce zveřejňujeme zdarma. Texty posílejte na adresu: milos.konas@seznam.cz

SLOVENSKÉ A ČESKÉ eKNIHY zdarma
na adrese www.eKnizky.sk viz KONTAKTY

www.LIVRO.CZ
Levné knihy

logo
Kulaté logo:Slabý Z.K.

        Zdeněk K. Slabý (1930 Praha), vystudoval klasické gymnázium na Žižkově a obory česká, slovenská a ruská literatura a literární teorie na filologické fakultě Karlovy univerzity, kde setrval jako asistent katedry české literatury do roku 1958. Tématem jeho diplomové práce byl básník Konstantin Biebl, tématem doktorské práce prozaik Karel Konrád (v roce 1967). Publikovat začal v dětských časopisech v roce 1945, ještě za studií spolupracoval s Mladou frontou a Československým rozhlasem. Věnoval se recenzentské činnosti v literárních časopisech, polemizoval se schematismem tehdejší poezie (např. kritika Máje země Ivana Skály ve Varu nebo Píseň o lásce a nenávisti Stanislava Neumanna v Mladé frontě), založil spolu s Milanem Kunderou, Karlem Šiktancem, Jiřím V. Svobodou a dalšími Divadlo poezie v padesátých letech jako centrum mladé básnické generace. Od roku 1958 se stal redaktorem, pak šéfredaktorem kritické revue Zlatý máj a setrval tam (s výjimkou normalizačních let, kdy pracoval jako dramaturg divadla pro děti a obrazové galerie) do konce roku 1990. Věnoval se kritické činnosti zejména v oblasti dětské literatury, ale také průběžně dílu Konstantina Biebla, Karla Konráda, Karla Poláčka, F. X. Šaldy, Arnošta Ráže a dalších, překládal z němčiny, ruštiny, slovenštiny a srbochorvatštiny ( Feldek, Pludra, Guggenmos, Cyferov, Radović, David aj.). Jako autor vydal například pohádkové knihy Tři banány, Bukukururuna, Pohádkový detektiv, Nedokončené pohádky, Pohádka o stříbrných kůzlatech, pět knih o Kocouru Vavřincovi a jeho přátelích (s Dagmar Lhotovou a Věrou Faltovou), Ani den bez pohádky nebo Pohádky, které přinesl vítr (opět s Dagmar Lhotovou), ale také Děti s cedulkou (o lidických dětech, s Eduardem Pergnerem) nebo Japonské reflexe. Tu posledně jmenovanou inspiroval půlroční pobyt při stáži v Mezinárodním institutu dětské literatury v Ósace. Inicioval mezinárodní spolupráci spisovatelů (Tajemství ornažové kočky, Meluzínka Minka), vydal i řadu pohádkových a básnických antologií pro děti (Vyzvání na cestu, Každou vteřinu, Mami pofoukej, Třicet stříbrných klíčů, Milostná čítanka aj.). Některé jeho knížky byly přeloženy do němčiny, ruštiny, polštiny, japonštiny, angličtiny, francouzštiny a dalších jazyků. Je rovněž uautorem dvou dílů encyklopedie Svět jiné hudby (s Petrem Slabým).

www.svetjinehudby.webz.cz