Kontakty
Světová literatura
Inzerce
Vážení autoři!
Na tyto stránky můžete zaslat jakoukoli vaši literární práci většího rozsahu: román, novelu, sbírku povídek,ve formátu PDF (Word). Na konec textu uveďte i číslo svého konta.Tyto stránky se snaží vycházet vstříc všem autorům, kteří nemají smlouvu s nakladatelstvím. Jejich práce zveřejňujeme zdarma. Texty posílejte na adresu: milos.konas@seznam.cz

SLOVENSKÉ A ČESKÉ eKNIHY zdarma
na adrese www.eKnizky.sk viz KONTAKTY

www.LIVRO.CZ
Levné knihy

logo
Kulaté logo:Frič Jára

        Jára Billíček Frič (nar. 1963) se v letech osmdesátých podílel na vydávání několika samizdatových časopisů včetně Týřovského Herolda a Letokruhů. Roku 1985 si vybojoval tzv. Zlatého Trapsavce za prózu Hagen a počátek devadesátých let byl přizván do redakce Portýra v Ustí nad Labem. Ve festivalovém časopise Portýr začal tehdy uveřejňovat cyklus Šeré Zjevy a mimo to vytvářel zábavnou stránku „Strýc Billíček dětem“. Další parodický obrázkový seriál Šerý Svět vydával „Billíček“ Frič na pokračování v časopise Intertramp a své prózy pak v časopise Šero. Se Šerými zjevy (http://www.zjev.cz) přešel koncem let devadesátých i do trampského časopisu Puchejř a tady s malou přestávkou uveřejňuje své příběhy dodnes.
Roku 2003 vydalo nakladatelství Avalon jeho publikaci Šerý Svět.
Roku 2011 vydalo nakladatelství Jóna ještě daleko rozsáhlejší publikaci Šeré Zjevy.