Kontakty
Světová literatura
Inzerce
Vážení autoři!
Na tyto stránky můžete zaslat jakoukoli vaši literární práci většího rozsahu: román, novelu, sbírku povídek,ve formátu PDF (Word). Na konec textu uveďte i číslo svého konta.Tyto stránky se snaží vycházet vstříc všem autorům, kteří nemají smlouvu s nakladatelstvím. Jejich práce zveřejňujeme zdarma. Texty posílejte na adresu: milos.konas@seznam.cz

SLOVENSKÉ A ČESKÉ eKNIHY zdarma
na adrese www.eKnizky.sk viz KONTAKTY

www.LIVRO.CZ
Levné knihy

logo
Kulaté logo:Lhotová Dagmar

        Absolvovala Pedagogickou fakultu UK v Praze, prózu pro děti píše od roku l969. Dvě z jejích knížek získaly ocenění: Andulka pod barevným kopcem tvůrčí prémii ČLF a Cesta k Betlému Zlatou stuhu. Obě byly přeloženy do němčiny, v polštině vyšel titul Prázdniny teprve začínají. V zahraničí byla vydána v několika jazycích kniha 365 pohádek. Spoluautorem je Z.K. Slabý, s nímž napsala i pět knih o kocouru Vavřincovi. Samostatné tituly – jako Preclíkovou chaloupku, Světlíčka a Tmány, Šťastnou cestu s ježkem Františkem nebo Než přijdou Vánoce - vydala nakladatelství Albatros, Olympia, Portál, BB art. Dagmar Lhotová je členkou Syndikátu novinářů české republiky, šest let zastávala místo redaktorky v tiskové redakci SNDK a šestnáct let pracovala jako redaktorka v časopise Mateřídouška. Z Mladé fronty, která Mateřídoušku vydávala, musela odejít v roce l976 z politických důvodů. Příležitostně dál publikovala za podpory bývalých kolegů v časopisech pro děti, ale také přispívala do měsíčníku Čtení pro ženy, pro rozhlas napsala dvě hry faktu, fejetony a reportážní pořady pro rubriky My a děti nebo Vysílání pro školy. Mnoho zkušeností získala ze spolupráce s psychology a pedagogy, z průzkumů o čtenářství, stykem s dětmi na besedách a podobně.