Kontakty
Světová literatura
Inzerce
Vážení autoři!
Na tyto stránky můžete zaslat jakoukoli vaši literární práci většího rozsahu: román, novelu, sbírku povídek,ve formátu PDF (Word). Na konec textu uveďte i číslo svého konta.Tyto stránky se snaží vycházet vstříc všem autorům, kteří nemají smlouvu s nakladatelstvím. Jejich práce zveřejňujeme zdarma. Texty posílejte na adresu: milos.konas@seznam.cz

SLOVENSKÉ A ČESKÉ eKNIHY zdarma
na adrese www.eKnizky.sk viz KONTAKTY

www.LIVRO.CZ
Levné knihy

logo
Kulaté logo:Polák Jiří

        Narodil jsem se v dubnu 1946 v rodině odborného učitele měšťanské školy v Žirovnici. Otec byl mimo jiné předsedou městské rady České strany národně socialistické. Už po dvou dnech komunistického puče, 27. února 1948, odborná učitelka L. Janžurová založila tzv. „Akční výbor obecné a měšťanské školy v Žirovnici“ s jediným cílem - propustit mého otce ze školy. S jistým nátlakem a hrozeb ostatních čtyř členů akčního výboru se jí to vskutku povedlo. Až do důchodu otec pracoval manuálně - na pile, tvrdé hledání uranu, na melioracích a mnohde jinde. O mne se pro změnu postaral manžel jmenované, ředitel školy v Žirovnici J.Janžura. Třebaže jsem měl ve škole vždy vysvědčení s vyznamenáním, směl jsem jen nanejvýš být v chemickém učilišti v Plané nad Lužnicí. Přesvědčil jsem se ovšem, že boží mlýny melou sice pomalu, ale jistě: přece jen se mi podařilo absolvovat maturitu a fakultu žurnalistiky Univerzity Karlovy v Praze, zatímco kdysi ředitel školy v Žirovnici Janžura se do takové míry zajímal o vyspělejší žačky, že skončil ve vězení… Celý život jsem redigoval a lektoroval práce mladých a začínajících autorů. Nejprve v Dílně Literárního měsíčníku, po roku 1989 ve své literární agentuře LIMA. Má firma skončila v roce 2006 - po vážné nemoci. Pokud to dovoluje můj zdravotní stav, spolupracuji s autory, s nimiž jsem vytvořil název KAJMAN - Klub autorů Jižního Města, přičemž řada autorů dávno překročila Prahu 11. Naplňuje mě to radostí i smyslem života.


Poznámka editora:
Redaktor a lektor Mgr. Jiří Polák psal i povídky. Čas od času a ve volných chvílích tak činil proto, že ho to - jak uvádí - těšilo. Později, už v Dílně Literárního měsíčníku, zastával názor, že mladí a začínající autoři si musí uvědomit, že redaktor a lektor je s nimi na jedné lodi, že tomu rozumí nejen teoreticky, nýbrž i prakticky, jako povídkář. Mnoho mladých a začínajících autorů se časem stali jeho přáteli. Avšak o vydavatelské možnosti své literární práce nikdy nedbal. Povídky, které tu uveřejňujeme, proto získáváme ne příliš snadno. Navíc zdaleka to nejsou všechny povídky, co napsal…
Mgr. Jiří Polák zemřel 7. února 2014 ve věku nedožitých 68 let.
M.K.